1.svi

Iz enciklike Pape Ivana Pavla II o ljudskom radu „RADOM ČOVJEK“

Tema mjeseca: SVIBANJ.


Radom čovjek mora sebi priskrbljivati svagdanji kruh, doprinositi neprestanom razvoju tehnike i znanosti, osobito stalnom, kulturnom i moralnom, napretku društva u kojem živi u zajedništvu sa svojom braćom. Rad je jedna od značajki kojima se čovjek razlikuje od ostalih živih bića.

Da bi se ostvarila društvena pravda u raznim dijelovima svijeta, u raznim zemljama i u odnosima među njima, potrebni su neprestano novi pokreti solidarnosti radnika i solidarnosti s radnicima (8).

Jer se na različite načine može eksploatirati ljudski rad, to jest radnik, to potkrepljuje moralnu obvezu da se radišnost kao krepost poveže s društvenim poretkom rada, koji će omogućiti čovjeku da u radu bude ‘više čovjek’ te zbog rada ne bude ponižen (9).

„Tko je nemaran u svom poslu, brat je onomu koji rasipa“ Izr. 18,9).

Ljudi koji sami ne rade i ne poduzimaju ništa u životu, lako gube strpljenje i padaju u pogreške kad sude o tuđem radu.“ (Ivo Andrić)