DODJELA STIPENDIJA STUDENTIMA SLABIJEG SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

U kontekstu socijalne angažiranosti Crkve, redovništvo je uvijek u povijesti imalo svoje mjesto i pokazalo svoju istinsku konkretnu zauzetost za čovjeka i njegove egzistencijalne potrebe.

Socijalna komponenta u životu redovnica pojavljuje se kao znak vremena i poslanja u kojem postaju svjesnije i osjetljivije za potrebe pojedinaca i društva.

U svrhu doprinosa za socijalnu pravdu u društvu, pridonoseći ozdravljenju i pomirenju, osnovana je Zaklada MDM.

Upravo postavljeni ciljevi i zakonom definirana struktura daju joj legitimitet i prostor za socijalno i humanitarno djelovanje:


Ulaganje za osposobljavanje mladih izravan je doprinos za „uspostavu ljepšeg poretka stvari u društvu“. Na mladima svijet ostaje, oni su budućnost, njihova pozitivna i stručna usmjerenost može mijenjati svijet na ekonomskom, društvenom i moralnom planu. Stoga Zaklada „Marija De Mattias“ veći dio svog fonda daje za stipendije studentima slabijeg imovinskog statusa koji studiraju na sveučilištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Zaklada ne raspisuje natječaj.

Kriteriji za stipendiranje su dobri rezultati tijekom studija, ostvaren uvjet za upis u slijedeću godinu, brojna obitelj i slabije materijalno stanje obitelji.

Broj dodijeljenih stipendija za pojedinu akademsku godinu ovisi o veličini sredstava u fondu Zaklade.

Za prijavu za stipendiju potrebno je poslati sljedeće dokumente:

  • Zamolbu za stipendiranje s indikacijom imovinskog stanja, broja djece u obitelji (dokumenti-potvrde)
  • Potvrda o primanjima članova obitelji
  • Izjava o broju članova zajedničkog kućanstva
  • Obrasce koje Zaklada ažurirane postavi na ovoj stranici u rujnu
  • Životopis s osobnim podacima (ime/prezime, adresa, grad , OIB, ili JMBG, tel/mob, email) i brojem žiro računa (IBAN i naziv banke), za BiH broj deviznog računa i naziv banke.
  • Izjavu o ne primanju drugih stipendija u tekućoj akademskoj godini
  • Potvrdu o upisu na godinu studija
  • Prijepis ocjena
  • Preporuku župnika

Ukoliko je prijavljen veći broj kandidata, prednost pred drugim kandidatima s istim uvjetima imaju prošlogodišnji stipendisti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili veći prosjek ocjena.