BIBLIODRAMA. S BIBLIJOM NA STRANI ŽIVOTA

U kontekstu socijalne angažiranosti Crkve, redovništvo je uvijek u povijesti imalo svoje mjesto i pokazalo svoju istinsku konkretnu zauzetost za čovjeka i njegove egzistencijalne potrebe.

Socijalna komponenta u životu redovnica pojavljuje se kao znak vremena i poslanja u kojem postaju svjesnije i osjetljivije za potrebe pojedinaca i društva.

U svrhu doprinosa za socijalnu pravdu u društvu, pridonoseći ozdravljenju i pomirenju, osnovana je Zaklada MDM.

Upravo postavljeni ciljevi i zakonom definirana struktura daju joj legitimitet i prostor za socijalno i humanitarno djelovanje:


Nema ljudskog iskustva koje već nije sadržano u Bibliji.

Biblijska poruka nema svoj kraj. Ona je vječna, njezina vrijednost nemjerljiva, njena poruka za sva vremena. Kršćani proučavaju Bibliju kao normativ za svoj život, kao smjernice za život koje crpe iz Riječi Božje.

Stoga su mnogi teolozi i egzegete pronalazili načine i metode kako približiti biblijski tekst čitatelju vjerniku ili tražitelju istine, kako bi tekst produbio, usvojio i po njemu oblikovao svoj život. Jedna od suvremenijih metoda je BIBLIODRAMA.

ZAKLADA MARIJA DE MATTIAS kao nositelj projekta omogućila je edukaciju za voditelje bibliodrame, (2011. -2013.), prvu takvu edukaciju u Republici Hrvatskoj. Po završetku edukacije, uz pomoć samog zakladnika sestara Klanjateljica Krvi Kristove, jedanaest polaznica steklo je licencu za voditeljice bibliodrame.

Bibliodrama je kreativan i spontan proces.
Svakom čovjeku, koji je „zdrav“ rođen (Moreno, 1988.),
dana je mogućnost kreativnosti i spontanosti.

BIBLIODRAMA je jedna od metoda grupnog rada koja se primjenjuje u radu sa djecom, mladima, odraslima, ovisnicima, osobama starije životne dobi i dr. Ekumenska je metoda a koristi se i u judaizmu. Namijenjena je vjernicima i onima koji se tako ne nazivaju, a njezina se bit sastoji u intenzivnom suočavanju s biblijskim tekstom, pričama ili pojedinim ulogama, koje sudionicima pomažu bolje sagledati sebe, vlastiti svijet kao i svijet koji ih okružuje. Stoga se u bibliodrami naglašava važnost osobnog životnog iskustva i osobno doživljavanje biblijskog teksta srcem, ušima, rukama i intelektom.

Bibliodrama dotiče osnovne životne teme kao što su: opće dobro, istina, pravda, ljubav, sloboda, tolerancija, obitelj, solidarnost, ljudska prava i dr. Također, pomaže u boljem sagledavanju osobnog svijeta i svijeta koji nas okružuje. Krajnji ishod je živi susret između pojedinca, grupe i biblijskog teksta osnaživanje i nove spoznaje. Bibliodrama se ne može sasvim unaprijed isplanirati. Otvoreni proces sadržava i trenutke iznenađenja. U njoj postoje stil i metode, jer su uvjetovani voditeljem koji svojom kompetencijom i umješnošću daje bibliodrami osobni stil i metode. Važno je zamijetiti, stvarno doživjeti i uprizoriti osobe, mjesta, vremensko razdoblje, radnje, pokrete, snagu, cjelokupno ljudsko tijelo, a sudionici se neprestano upućuju na biblijski tekst.

Projekt koji Zaklada sustavno provodi u Zagrebu kroz protekle 4 godine je susret sa starijim osobama uz metodu bibliodrame u Domu za starije osobe „Centar“ na dvije njegove lokacije: u Crnatkovoj ulici 14 i Klaićevoj 10. Na svakoj lokaciji mjesečno se održava po jedan susret, osim u dva ljetna mjeseca.

Provođenjem metode bibliodrame kroz mjesečne i prigodne susrete potvrđen je primjer podrške i podizanja kvalitete življenja starijih osoba: olakšan proces prilagodbe nakon preseljenja u ustanovu, proces žalovanja kod gubitka voljenih osoba, proces prihvaćanja svakodnevnih teškoća uslijed bolesti i starenja.

Ukoliko ste zainteresirani za bibliodramu kontaktirajte Zakladu MDM!

Temu, biblijski tekst, bibliodramsku skupinu, duljinu trajanja, mjesto, troškove i druge detalje dogovaramo osobno.

Zaklada Marija De Mattias, Tuškanac 56, Zagreb
Mob: 099 4949 492
Web: www.zaklada-mdm.hr
Kontakt osoba: s. Cecilija Milković, voditeljica programa Zaklade