POTPORA OBITELJIMA U STANJU SOCIJALNE ZAŠTITNE POTREBE

U kontekstu socijalne angažiranosti Crkve, redovništvo je uvijek u povijesti imalo svoje mjesto i pokazalo svoju istinsku konkretnu zauzetost za čovjeka i njegove egzistencijalne potrebe.

Socijalna komponenta u životu redovnica pojavljuje se kao znak vremena i poslanja u kojem postaju svjesnije i osjetljivije za potrebe pojedinaca i društva.

U svrhu doprinosa za socijalnu pravdu u društvu, pridonoseći ozdravljenju i pomirenju, osnovana je Zaklada MDM.

Upravo postavljeni ciljevi i zakonom definirana struktura daju joj legitimitet i prostor za socijalno i humanitarno djelovanje:


Jedan od ciljeva Zaklade „Marija De Mattias“ je zauzimanje za solidarnost i pravdu u društvu i pomaganje obiteljima slabijeg imovinskog statusa. U deset godina djelovanja Zaklada bilježi sve veći broj obitelji u potrebi koje joj se obraćaju. Moguće je tek manji dio skromnog fonda Zaklade namijeniti ovoj potrebi te se ona suočava s poteškoćama kako pomoći i koje kriterije postaviti kad svi oni obuhvaćaju većinu obitelji na rubu egzistencije. Osim toga, jednokratne pomoći ne rješavaju socioekonomski status obitelji.

Zaklada svojim ostalim projektima također doprinosi ozdravljenju obitelji, njezinog duhovnog profila. Uz jednokratnu financijsku i materijalnu pomoć, kad je to moguće, susreće se s konkretnom obitelji kako bi je ohrabrila i uključila njezine druge potrebe, upozorila na zakonska prava koja može iskoristiti za svoje potrebe.

Uz financijsku potporu Zaklada je povremeno, prema potrebi dodjeljivala i materijalnu pomoć, osnovne živežne namirnice i odjeću. Pružila je pomoć stradalim obiteljima, posebno se angažirala u vrijeme katastrofalnih poplava 2014. u Hrvatskoj i BiH, a različitim akcijama daje doprinos ublažavanju migrantske krize. Godišnjom akcijom prikupljanja prehrambenih i higijenskih artikala dodjeljuje pakete obiteljima u potrebi, a posrednik je u preraspodjeli obiteljskih paketa koje godišnje priprema Grad Zagreb za socijalno ugrožene obitelji.

Zaklada pruža jednokratnu pomoć obiteljima, posebno s brojnom djecom, koje nemaju sredstva za plaćanje režija, nabavu hrane te knjiga i školskog pribora za djecu i dio potreba za nabavu lijekova za bolesnu djecu.

Potrebna dokazna dokumentacija za dodjelu jednokratne pomoći obitelji

U svrhu ostvarivanja prava na potporu te dokaza o ispunjavanju uvjeta naznačenih u Pravilniku, potrebno je Zakladi dostaviti sljedeće dokumente:

1. Zamolba za potporu (navesti obiteljsku situaciju i za koju se konkretnu potrebu traži jednokratna pomoć,
2. Preslika važeće kartice tekućeg računa (obje strane) podnositelja zahtjeva za dodjelu potpore (mora biti vidljiv naziv banke, ime i prezime korisnika tekućeg računa, IBAN i adresa na koju glasi račun),
3. Preslika osobne iskaznice (obje strane) za jednog od roditelja iz obitelji ili za dijete iz te obitelji,
4. Preslika rodnog lista ili osobne iskaznice (obje strane) ili elektronički zapis iz matice rođenih iz sustava e-Građani za svu djecu u obitelji (maloljetnu i punoljetnu),
5. Preslika potvrde nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za prethodnu kalendarsku godinu i za posljednja moguća 3 mjeseca u tekućoj kalendarskoj godini za sve članove zajedničkog kućanstva starije od 15 godina,
6. Preslika medicinske dokumentacije za bolesno dijete/djecu (preporuke bolničkih zdravstvenih ustanova i/ili liječnika specijalista i sl.),
7. Vlastoručno potpisana Izjava o sastavu zajedničkog kućanstva,
8. Izjava o (ne)ostvarivanju i (ne)korištenju iste ili slične potpore od drugih donatora,
9. Potvrda, ponuda ili predračun kojim se utvrđuje potrebni iznos potpore.
10. Po primitku odobrene jednokratne pomoći javiti u ured Zaklade.

Sva dokumentacija može se poslati elektronskim putem.