POTPORA OBITELJIMA U STANJU SOCIJALNE ZAŠTITNE POTREBE

U kontekstu socijalne angažiranosti Crkve, redovništvo je uvijek u povijesti imalo svoje mjesto i pokazalo svoju istinsku konkretnu zauzetost za čovjeka i njegove egzistencijalne potrebe.

Socijalna komponenta u životu redovnica pojavljuje se kao znak vremena i poslanja u kojem postaju svjesnije i osjetljivije za potrebe pojedinaca i društva.

U svrhu doprinosa za socijalnu pravdu u društvu, pridonoseći ozdravljenju i pomirenju, osnovana je Zaklada MDM.

Upravo postavljeni ciljevi i zakonom definirana struktura daju joj legitimitet i prostor za socijalno i humanitarno djelovanje:


Jedan od ciljeva Zaklade „Marija De Mattias“ je zauzimanje za solidarnost i pravdu u društvu i pomaganje obiteljima slabijeg imovinskog statusa. U deset godina djelovanja Zaklada bilježi sve veći broj obitelji u potrebi koje joj se obraćaju. Moguće je tek manji dio skromnog fonda Zaklade namijeniti ovoj potrebi te se ona suočava s poteškoćama kako pomoći i koje kriterije postaviti kad svi oni obuhvaćaju većinu obitelji na rubu egzistencije. Osim toga, jednokratne pomoći ne rješavaju socioekonomski status obitelji.

Zaklada svojim ostalim projektima također doprinosi ozdravljenju obitelji, njezinog duhovnog profila. Uz jednokratnu financijsku i materijalnu pomoć, kad je to moguće, susreće se s konkretnom obitelji kako bi je ohrabrila i uključila njezine druge potrebe, upozorila na zakonska prava koja može iskoristiti za svoje potrebe.

Uz financijsku potporu Zaklada je povremeno, prema potrebi dodjeljivala i materijalnu pomoć, osnovne živežne namirnice i odjeću. Pružila je pomoć stradalim obiteljima, posebno se angažirala u vrijeme katastrofalnih poplava 2014. u Hrvatskoj i BiH. Posrednik je u preraspodjeli paketa koje godišnje pripremi Grad Zagreb za obitelji u potrebi.

Zaklada pruža jednokratnu pomoć obiteljima s brojnom djecom koji nemaju sredstva za plaćanje režija, nabavu hrane te knjiga i školskog pribora za djecu. Potrebna je zamolba sa svim podacima (adresa, telefon, broj djece, opis potreba, br. bankovnog računa), dokumenti o primanjima.

O mogućnosti odgovora na molbu obitelj će biti obaviještena.