UPRAVA ZAKLADE

Zorka Antolović
s. Ana Marija
dipl. teolog duhovnosti
predsjednica Uprave Zaklade

Katarina Ferketin
s. Anita
dipl. crkvena glazbenica
upraviteljica Zaklade

s. Vesna Abramović
dipl. kateheta
članica Uplave

Marta Kovačević
s. Damjana
dipl. crkvena glazbenica
članica Uprave

s. Snježana Pavlović
mag. soc. rada
članica Upravee

Marijana Žitnik Sedak
dipl soc. radnica
članica Uprave

Nedjeljko Marković
dipl. soc. radnik
član Uprave