MISIJA, VIZIJA I CILJEVI

Zaklada Marija De Mattias osnovana je odlukom uprave Klanjateljica Krvi Kristove Regije Zagreb 2007. u Zagrebu, a Rješenjem Središnjeg državnog ureda za upravu od 8. lipnja 2007. upisana je u Zakladni upisnik (Zakladna knjiga br. 1, registarski br. Zakladnog uloška 109).

Zaklada MDM temelji svoje poslanje na karizmi svete Marije De Mattias – karizmi solidarnosti sa siromasima. Djelovanjem izražava poštovanje prema svakoj osobi jer je plaćena Isusovom Krvlju (prema Konstitucijama ASC).

Svojim djelovanjem pridonosi uspostavi „lijepog poretka stvari što ga je Krist utemeljio u svojoj Krvi“ (MDM, pismo iz 1838.g.).

Misija:

Misija Zaklade Marija De Mattias je promicanje humanitarnog i socijalnog djelovanja te zauzimanje za solidarnost, pravdu, ljubav i mir u društvu.


Vizija:

Zaklada Marija De Mattias svojim djelovanjem teži unapređenju ljudskog i kršćanskog dostojanstva svakog čovjeka u društvu, a osobito ranjivih skupina.


Ciljevi Zaklade MDM:

  • poticanje građanstva na humanitarno djelovanje i socijalnu osjetljivost, te sudjelovanje u ‘uspostavi ljepšeg poretka stvari’
  • pružanje potpore mladima u školovanju
  • organiziranje različitih preventivnih i socijalizacijskih programa za djecu, mlade, obitelji, starije, nemoćne i osobe s invaliditetom
  • podrška osobama s invaliditetom kroz jačanje socijalne integracije
  • zauzimanje za solidarnost i pravdu u društvu
  • poticanje umrežavanja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici

…Potrebna je čista nakana u svim stvarima koje činimo. Svako dobro dolazi s neba…
Sv. Marija De Mattias