GOZBA LJUBAVI

U kontekstu socijalne angažiranosti Crkve, redovništvo je uvijek u povijesti imalo svoje mjesto i pokazalo svoju istinsku konkretnu zauzetost za čovjeka i njegove egzistencijalne potrebe.

Socijalna komponenta u životu redovnica pojavljuje se kao znak vremena i poslanja u kojem postaju svjesnije i osjetljivije za potrebe pojedinaca i društva.

U svrhu doprinosa za socijalnu pravdu u društvu, pridonoseći ozdravljenju i pomirenju, osnovana je Zaklada MDM.

Upravo postavljeni ciljevi i zakonom definirana struktura daju joj legitimitet i prostor za socijalno i humanitarno djelovanje:


Jedan od ciljeva Zaklade MDM je promicanje solidarnosti i pravde u društvu kroz antidiskriminacijske oblike zaštite ranjivih socijalnih skupina. Osobe s invaliditetom u zadovoljenju svojih potreba i poimanju vlastite kvalitete života uvelike ovise o različitim formalnim i neformalnim oblicima podrške u svojoj zajednici.

Život s različitima trebao bi predstavljati izazov i bogatstvo za svaku osobu. Budući da se djeca s teškoćama u razvoju uglavnom obrazuju u specifičnim ustanovama, ističe se potreba međuinstitucionalne suradnje kako bi se nadišle naslijeđene barijere.

U svrhu integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Zaklada organizira dva puta godišnje susrete s nazivom „Gozba ljubavi.“ Povijest ovog projekta– susret za djecu i s djecom s teškoćama u razvoju seže u 2001. godinu.

„GOZBA LJUBAVI“ je projekt koji se provodi s ciljem promicanja socijalne integracije djece s različitim oštećenjima u razvoju kao i odraslih osoba s invaliditetom, naglašavajući njihovo dostojanstvo i potrebnu sudjelovanje u društvu. Obuhvaćena su djeca sa oštećenjima sluha, vida, te tjelesnim i mentalnim oštećenjima.

Budući da su korisnici projekta prvenstveno djeca, prepoznaje se velika potreba za druženjem sa njihovim vršnjacima i prijateljima koji pohađaju osnovne ili srednje škole po redovnom programu, što je važno područje njihova života. Naglasak je, između ostalog, na cjelovitijem socijalnom i psihološkom razvoju djece s oštećenjima kao i njihovih vršnjaka bez razvojnih teškoća. Taj razvoj moguć je tek kad se djeca senzibiliziraju i postanu osjetljivija na probleme vršnjaka s teškoćama u razvoju. Put educiranja kroz redovne obrazovne programe odgaja djecu za:

  • poštivanje različitosti i prihvaćanje invaliditeta,
  • poštivanje dostojanstva osobe,
  • promoviranje vrijednosti prijateljstva i solidarnosti,
  • jačanje jednakih mogućnosti,
  • rušenje barijera i stvaranje pravednijeg društva,
  • poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju na očuvanje osobnog identiteta, jačanje kapaciteta zajednice u borbi za dobro i jednakost djece s oštećenjima u razvoju.

Jedan susret „Gozba ljubavi“ godišnje održava se i u Caritasovoj kući Sv. Vinka Paulskog u Oborovu a drugi u Caritasovoj kući za zbrinjavanje djece s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem „Bl. Alojzije Stepinac“ – Brezovica. Zaklada u organizaciji „Gozbe ljubavi“ kontaktira većinu Centara za odgoj i obrazovanje, pojedine osnovne škole, volontere i tako integrira veći broj ustanova.

Zajedništvo započinje euharistijskim slavljem, nastavlja se kulturnim programom, natjecanjem, podjelom nikolinjskih darova djeci (susret je u tjednu blagdana sv. Nikole) i prijateljskim druženjem na pripremljenom domjenku.

Unutar programa socijalne integracije osoba s invaliditetom Zaklada koristi i druge mogućnosti kao što su prepoznavanje njihovih darova i pomoć da se darovi razvijaju i ponude javnosti. U tu svrhu izdala je i organizirala predstavljanje dviju zbirki pjesama i tekstova čije su autorice osobe s invaliditetom.