GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“ ZA 2020. i 2021.


 

Zaklada „Marija De Mattias“ (Zaklada MDM) osnovana je 2007. godine. Svojim djelovanjem izražava poštovanje prema svakoj osobi te, osjetljiva na potrebe pojedinca i društva, djeluje u ime pravde, ljubavi i mira. Glavna joj je svrha trajno pomaganje siromašnih i potrebnih te zaštita ranjivih socijalnih skupina.

Djelatnosti zaklade u ostvarivanju svrhe su:
– pružanje potpore obiteljima u stanju socijalno-zaštitne potrebe;
– trajno pružanje potpore, novčane i drugih pomoći, djeci i mladima s osobitim naglaskom na školovanje i smještaj siromašnih učenika i studenata te organiziranje preventivnih i socijalizacijskih programa;
– pružanje potpore i pomoći starijima i bolesnima, osnivanje institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika pomoći;
– podrška djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom jačanjem njihove socijalne integracije. (Statut)

 


Uvod

Dugo ćemo pamtiti dvije krizne godine obilježene pandemijom izazvanom koronavirusom (Covid-19) koja je zahvatila i uzdrmala sve oblike međuljudske komunikacije i organizacijske programe na svim razinama društvenog života. Poljuljana je i ekonomska situacija zemlje, a time i obitelji. Razorni potres u prosincu 2020. dodatno je otežao situaciju. Ta kriza ipak je bila izazov za veću solidarnost, prilagodbu situaciji s novim sredstvima i mogućnostima te otvorenost za zajedničko usklađivanje i suradnju.

Zbog poštivanja epidemioloških mjera, većina je projekata Zaklade vezanih za okupljanja morala izostati, no kontinuitet je zadržan drugim oblicima komunikacije ili dijelom ostvarenog programa i projekta.

 


Tijela Zaklade i dokumenti

Pripremljena izmjena Statuta  u 2019. odobrena je 5. listopada 2020.  Rješenjem Gradskog ureda za opću upravu. Istim Rješenjem potvrđena je izmjena članova Uprave Zaklade i osoba za zastupanje.

Nova Uprava Zaklade na svom je sastanku održanom 27. studenog 2020. putem ZOOM aplikacije potvrdila Pravilnik o kriterijima i postupku dodjele sredstava zaklade MDM za pružanje pomoći. Nakon uvida u prijave odobrila je 21 stipendiju siromašnijim studentima iz BiH i Hrvatske za akademsku godinu 2020./2021. U planiranju djelovanja Zaklade izneseno je nekoliko ideja i prijedloga.

U 2021. Uprava Zaklade odobrila je 20 stipendija za akademsku godinu 2021./2022. i uočila potrebu pažljivog planiranja s obzirom na visinu fonda i njegovu raspodjelu. Također je potvrdila zadržani kontinuitet programa Zaklade te uočila potrebu  umrežavanja i aktivnijeg uključivanja volontera.

 


Dodjela stipendija

Za akademsku godinu 2020./2021. dodijeljena je 21 stipendija studentima na učilištima u BiH (8) i Hrvatskoj (13). Budući je izostalo obilježavanje Dana zaklade na kojem se dodjeljuju odluke o stipendiji, nije se dogodio ni susret sa stipendistima. S njima se povremeno komunicira e-poštom ili telefonom, pri čemu oni izražavaju zahvalnost donatorima i spremnost za različite oblike pomoći i volontiranja u Zakladi. („Velika nam je čast što smo dio Zaklade čija spremnost na darivanje i nas potiče na nesebičnost.“ A. A.)

 


Tribine i radionice psihosocijalnog i duhovnog projekta „Prevencija stresa“

Ovim projektom Zaklada nudi sintezu psihološkog i duhovnog, odgojnog i iskustvenog u susretanju sa životnim izazovima zainteresiranima svih dobi. Voditeljica projekta  s. Ankica Klepić, mr. sc. dipl. teolog, duhovno-psihološki terapeut, svojim iskustvom i posebnim pristupom, osluškujući odraz izazova i gibanja u društvu te potrebe pojedinaca (u evaluacijskim upitnicima) nudi teme u kojima se sudionici prepoznaju i pronalaze odgovarajuće mehanizme prevencije i prevladavanja stresnih situacija. Mogućnošću za savjetovanje koristi se sve veći broj osoba.

U 2020. godini teme tribina i radionica bile su usmjerene na razvijanje prosocijalnog ponašanja, a u 2021. na stvaranje ozračja povjerenja. Uz poštivanje epidemioloških mjera, u ove dvije godine održano je po 8 mjesečnih tribina i radionica na kojima je sudjelovalo prosječno do 25 sudionika.  Tribine je posjetilo oko 200 osoba godišnje, od kojih njih oko 50 redovito, što je oko 40% manje u odnosu na razdoblje prije pandemije.

Putem Javnog natječaja za financiranje projekata udrugama iz proračuna Grada Zagreba za 2020. godinu Zakladi je za projekt  „Prevencija stresa“ odobreno 17.000,00 kn, a putem Javnog poziva za dodjelu financijskih potpora odobreno je 11.500,00 kn.

Interes sudionika i osobna svjedočanstva ukazuju na kvalitetu sadržaja i pristupa, što  pojedincima pomaže u prihvaćanju novih, kvalitetnijih navika i promjeni mentaliteta, a time i boljih međuljudskih odnosa i preveniranja stresa.

Odabrane teme tribina, po želji sudionika, zabilježene su u trećoj tiskanoj  brošuri „Ne budite tjeskobni“. Obrađene teme u 2020. bile su aktualne u tom razdoblju , a sada su u pisanom obliku  dostupne široj  javnosti.

Projekt je vrlo prepoznatljiv, jedinstven u pristupu, s naglašenim razumijevanjem čovjeka koji je danas tretiran uglavnom kao sredstvo za stvaranje profita, očekuje se da je snažan, jak, uspješan, bogat i ‘cool’…Autorica pristupa njegovoj ranjivosti, strahovima, beznađu – na koje ima odgovore. Smatram da je potrebno ispuniti očekivanja sudionika za nastavkom rada i u narednom razdoblju“, napisala je dipl. soc. radnica, logoterapeut Ana Štimac u izvještaju supervizije 2020.

 


Podrška djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom

Ovo područje djelovanja Zaklade ima za svrhu integraciju u društvo ovih ranjivih skupina te upoznavanje i prepoznavanje njihovih potreba. Već tradicionalni susret štićenika iz nekoliko zagrebačkih Centara za obrazovanje i djece osnovnih škola potiče njihovo međusobno zbližavanje, češće kontakte različitih oblika i tako pomaže rušenju predrasuda. Ovi programski susreti s pravom su nazvani „Gozba ljubavi“. Godišnje se organiziraju dva susreta, jedan u Caritasovoj kući bl. Alojzija Stepinca u Brezovici, a drugi u Kući  sv. Vinka Paulskog u Oborovu.

Zbog pandemije susreti su izostali, no u vrijeme kad bi se inače održavali, pred blagdan sv. Nikole, Zaklada je 2020. pripremila poklone za sve štićenike Kuće u Brezovici kako bi oni sami proslavili  sv. Nikolu i radovali se darovima.

Prijatelji Zaklade prenijeli su glas o ovoj potrebi i radosti djece  pa su senzibilizirali mlade Hrvate okupljene u katoličkoj misiji u Welsu (Austrija), koji su u prosincu 2021., preko Zaklade, financirali darove za djecu.

Za drage prijatelje s invaliditetom ali velikim srcem u Oborovu je Zaklada zajedno s podupirateljima organizirala kratko prijateljsko druženje i tom prigodom uručena je materijalna pomoć za Kuću.  Susret  je  izazvao snažne emocije podupiratelja, koji su izrazili divljenje atmosferom kojoj doprinose predani djelatnici Kuće.

 


Potpore obiteljima u stanju socijalno-zaštitne potrebe

Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovana koronavirusom sa svojim posljedicama kao što su narušeno zdravlje, smrtnost i ekonomska kriza napose je pogodila obitelji.  U njima je najvidljivije socijalno i humanitarno stanje zemlje. Opće stanje i sporost institucija uvelike otežavaju moguća rješenja koja bi ublažila često bezizlazne situacije obitelji.

Veliki broj molbi za pomoć upućenih Zakladi stvarao je osjećaj frustracije i nemoći da se doprinese poboljšanju socijalne slike. Ovo je ipak bio izazov za veću angažiranost kao mali doprinos na karitativnom, ali i na psihološkom planu, čime se obiteljima slala poruka da nisu ostavljene i da uvijek postoji malo svjetlo u tami koja ih okružuje.

Tijekom 2020. godine Zaklada je dodijelila financijsku pomoć, uglavnom za osnovne životne potrebe, za 27 obitelji, a u 2021. godini za 26 obitelji. Tijekom ovih dviju godina materijalnu je pomoć povremeno slala pojedinim ugroženim obiteljima, a u božićne humanitarne akcije uključila je djecu, roditelje, prosvjetne djelatnike i volontere. Uručivanje paketa bila je prilika za posjet pojedinim obiteljima i za potvrdu  iskustva da filantropija ili dobrotvorna ljubav nije samo u materijalnom davanju, nego u usmjerenosti na druge i brizi za njihovo dobro.

Humanitarna akcija „Na putu dobrote“

Humanitarna božićna akcija „Na putu dobrote“ prvi put je ostvarena 2020. u suradnji Zaklade MDM i Osnovne škole „Davorin Trstenjak“ u Krčkoj ulici (Zagreb) i u područnoj školi u Savskoj ulici. Učenici su s roditeljima i djelatnicima prikupili veću količinu artikala hrane i higijenskih potrepština. Tako su uz pomoć volontera, a  prema Zakladinu popisu obitelji u potrebi, složena i darovana ukupno 23 paketa.

Ista akcija organizirana je u očekivanju Božića u 2021. godini. Podijeljeno je 25 bogatih paketa. Ostvareno je isto toliko posjeta obiteljima koji su omogućili bolji uvid u njihove stvarne i konkretne potrebe.

U 2020. Zaklada je od Ustanove „Dobri dom“ Grada Zagreba preuzela 16 obiteljskih paketa, a u 2021.  godini 20 paketa. Tako se povećao i broj obitelji kojima je Zaklada božićne blagdane učinila ljepšima.

Suradnja u brizi za potrebite

Zaklada je darivanjem paketa sudjelovala u prikupljanju pomoći postradalima od potresa u Sisku i Petrinji. U suradnji s udrugom „Pragma“ u svibnju 2021. posjetila je dvije obitelji u Petrinji i uručila im materijalnu i financijsku pomoć.

U suradnji s istom udrugom također je darovala dva rabljena i uređena računala i dva mobitela školskoj djeci koja nisu imala mogućnost pratiti nastavu online.

Uključenost u aktivnosti neprofitnog sektora

Zaklada MDM članica je Hrvatskog foruma zaklada ZaDobro.BIT! koji okuplja preko trideset zaklada koje djeluju na području Republike Hrvatske. Sudjelovanjem na nekim susretima Zaklada potvrđuje svoju uključenost i daje skromni doprinos u zajedničkim planovima unaprjeđenja djelovanja na području filantropije i drugih oblika društvene angažiranosti.

U okviru Europskog tjedna filantropije i zakladništva 5. listopada 2021. održano je javno savjetovanje pod nazivom „Horizontalna suradnja i građanska solidarnost kao poluge socijalne politike Grada Zagreba“. Na njemu je sudjelovala i ravnateljica Zaklade.

 


Podupiratelji i donatori

Zaklada živi i djeluje zahvaljujući podupirateljima i donatorima koji financijski podupiru njezine ciljeve i aktivnosti. Stoga trajno podržava komunikaciju s njima, zahvalna za svaki oblik podrške i suradnje te ih redovito izvješćuje o svom djelovanju (dopisima i putem web portala i facebooka). Sve aktivnosti Zaklade tijekom godine zabilježene su u biltenu „Bližnjemu ususret“, koji dođe do većine podupiratelja. Proslava Dana Zaklade svake je godine prilika za osobne susrete i novi poticaj za filantropsku aktivnost.

 


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (2020. i 2021.)

Godina 2020.

 

Prihodi u 2020.

Izvor prihoda Prihodi u 2020.
Donacije podupirat. 149.367,24
Donacija osnivača 7.300,00
Prodaja kreat. radova 6.813,00
Grad Zagreb 28.500,00
Ukupno 191.980,24

 

Rashodi u 2020.

Specifikacija Rashodi u 2020.
Knjigovodstvo 7.200,00
Plaća i doprinosi 7.314,36
Po ugov. o djelu i autorski 7.500,00
Donacije obiteljima 24.242,00
Stipendije 52.516,48
Uredski  mater. i izdanja 11.186,00
Uredski aparati i kopije 3.022,50
Mobilni telefon 1.154,00
Pošta i troškovi banke 4.684,19
Materijal za kreat. radionice 1.785,00
Nabava za aktivnosti 7.966,47
UKUPNO 128.571,00

 


Godina 2021.

Prihodi u 2021.

Izvori prihoda Prihodi u 2021.
Donacije 135.083,00
Donacija osnivača 9.690,00
Prodaja brošura i rukotvorina 6.620,00
Kamate banke 2,13
Ukupno 151.395,13

 

Rashodi u 2021.

Specifikacija Rashodi u 2021.
Knjigovodstvo 7.200,00
Plaća i doprinosi 9.684,00
Donacije obiteljima 24.957,50
Stipendije 100.020,00
Plakati, tiskanje 7.966,00
Mobilni telefon 1.171,40
Pošta 1.057,00
Troškovi banke 2.264,00
Materijali i darovi 1.398,46
Za aktivnosti 2.067,52
Ukupno 157.785,88

 


Darežljiva ruka daje i prima.
U kapi dobrote, koju Zaklada pruža potrebnima
je more poštovanja i ljubavi!

adresa: Tuškanac 56, Zagreb
neprofitna organizacija, pravna osoba
osnovana: 2007.
web: www.zaklada-mdm.hr
mail: info@zaklada-mdm.hr
zaklada.mdm@klanjateljice.hr
mat. br.: 2266458
OIB: 61107208595
tel. +385 1 4834 299
mob. +385 99 4949 492

izvještaj pripremila:
Ivanka Milković s. Cecilija
ravnateljica Zaklade MDM