17.tra

Ekološko humanitarna akcija za siromašne učenike

Dana 17. travnja 2014. sestre Klanjateljice Krvi Kristove sa Tuškanca, u organizacije Zaklade MDM podržale su ekološko humanitarnu akciju prikupljanja starog papira, plastičnih boca, starih baterija, akumulatora te starog tekstila.

Akciju je pokrenula Srednja škola Centar za odgoj i obrazovanje Zagorska 14, a cilj je bio da se njome osiguraju sredstva za financiranje školskog izleta siromašnim učenicima. Osim humanitarnog karaktera, ovom se akcijom, zajedno sa Centrom u Zagorskoj nastojala proširiti svijest o potrebi ljepšeg i zdravijeg okoliša.

s. Ljubica Radovac