GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“ ZA 2019.


 

Svaki čovjek graditelj je boljega svijeta. Povijest nas uči da je obnova društva uvijek započinjala od pojedinca, ili skupina ljudi osnaženih nadom i radikalnim opredjeljenjima.

Zaklada „Marija De Mattias“ svoje ciljeve ostvaruje malim ljudskim i skromnim materijalnim mogućnostima. Projekti i aktivnosti usmjerene su prema pozitivnim promjenama u društvu kroz:
* socijalno i humanitarno djelovanje,
* promicanje filantropije, solidarnosti, pravde i mira.

Prioritet Zaklade su rubni i siromašni na današnjoj društvenoj ljestvici. Nastoji biti njihov glas i doprinijeti njihovu socijalnom, ekonomskom i moralnom uzdignuću potičući građanstvo na istu osjetljivost.

Zaklada svojim ciljevima podupire:
* školovanje mladih,
* socijalno potrebne obitelji
* starije i bolesne
* osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju kroz jačanje socijalne integracije.

Tijekom 2019. ostvareni su redoviti projekti:
– dodjela stipendija
– financijska i materijalna potpora obiteljima,
– mjesečni susreti ‘Bibliodrama’ – psihosocijalna podrška starijim osobama,
– mjesečne tribine na temu „Prevencija stresa“ – psihosocijalno-duhovni projekt,
– „Gozba ljubavi“ – festival za djecu s teškoćama u razvoju,
– izdavanje i predstavljanje zbirke tekstova osobe s invaliditetom.

Zaklada MDM za sve projekte, osim svojih vlastitih sredstava, koristi dobivena sredstva iz proračuna Grada Zagreba putem natječaja za financiranje programa i projekata udruga.

 


Dodjela stipendija

Zaklada veći dio svoga fonda koristi za stipendije svjesna da time doprinosi boljoj budućnosti u kojoj će osposobljeni mladi ljudi uložiti svoje sposobnosti i znanje za napredak društva na mnogim područjima.

Odlukom Uprave Zaklade MDM dodijeljena je 31 stipendija mladima slabijeg imovinskog statusa za akademsku godinu 2019./2020. za studiranje u Republici Hrvatskoj ili Bosni i Hercegovini (Statut, članak 6).

Manji broj stipendista sudjeluje na obilježavanju godišnjice osnutka Zaklade u prosincu. Tom prigodom dobivaju odluke o dodjeli stipendije „koja će im biti od velike pomoći u svladavanju zahtjeva studija, a koristit će ju s odgovornošću i zahvalnošću“, kako je izrekla jedna od prisutnih stipendistica.

 


Potpora socijalno potrebnim obiteljima

Obitelji u potrebi sve češće upućuju molbe za pomoć. Zaklada je u 2019. podijelila jednokratnu financijsku potporu za 24 obitelji u potrebi. Za 14 obitelji na području Grada Zagreba uručila je božićne pakete (posredstvom Ustanove Grada Zagreba „Dobri dom“). Tijekom godine poslala je oko 20 paketa hrane, higijenskih potrepština i školskog pribora, a također su posjećene 4 obitelji.

Zaklada Hrvatska za djecu u sklopu manifestacije „Advent u Zagrebu“ organizirala je za djecu vožnju vlakom (Glavni kolodvor – Zaprešić – Glavni kolodvor). Djeca su uz vožnju obradovana i paketićima sa slatkišima te lijepim druženjem. Zaklada MDM također se uključila u akciju organizirajući sudjelovanje devetero djece iz 4 obitelji.

Zaklada MDM cijeni i potiče svaki oblik suradnje s neprofitnim organizacijama jer se zajedno može učiniti više i senzibilizirati javnost za filantropiju i socijalnu osjetljivost.

 


Bibliodrama – psihosocijalna podrška starijim osobama

Bibliodrama je metoda grupnoga pristupa biblijskom tekstu u kojoj se sudionici koriste kreativnošću i spontanošću. Svrha joj je u svjetlu biblijskoga teksta osvijestiti i produbiti osobna životna iskustva. Primjenjuje se sa svim dobnim skupinama, na svim područjima djelovanja te u pastoralnom radu. Zaklada MDM je jedina u Republici Hrvatskoj organizirala edukaciju za 12 osoba koje su stekle licencu za prakticiranje navedene metode (2011.-2013.).

Projekt u Domu za starije „Centar“ u Crnatkovoj ostvaruje licencirana izvoditeljica programa s. Mara Matijević. Bibliodrama se odvija u mjesečnim susretima i provodi se već nekoliko godina. Redovnom evaluacijom potvrđuje se poboljšanje kvalitete života i skrbi osoba treće životne dobi te njihova lakša prilagodba novom stilu života i kvaliteti međuljudskih odnosa u Domu.

Biblijski tekstovi uz metodu bibliodrame vodili su sudionike Doma u 2019. prema novom pogledu na prošlost i sadašnjost: sjećanje kao izvor zahvalnosti; buđenje osjećaja istine o sebi i veličine skromnosti; prepoznavanje mjesta boli i životnih trpljenja; vrednote radosti, zahvalnost i uspomena na dobra stara vremena; krhkost i zahvalnost za život dragocjena je spoznaja; tolerancija i oprost kao izvor radosti i novih početaka; moj život je dar u svim njegovim fazama.

U sklopu projekta održana su dva međugeneracijska susreta djece iz Prve katoličke OŠ u Zagrebu i korisnika Doma. Božićna čestitka ‘uživo’ s pjesmom, šalom i druženjem ozarila je lica korisnika i djece. Za drugi susret, u svibnju, djeca su pripremila program Majčina dana zahvaljujući napose bakama za njihov životni poziv majke.

 


Tribine „Prevencija stresa“ – psihosocijalno-duhovni projekt

Teme edukacije i dinamika grupe u projektu „Prevencija stresa“ 2019. otkrivaju mjesto i utjecaj emocionalne inteligencije, odnosno kako njezino jačanje pomaže u prevenciji stresa. Promišljanje o temama: prisutnost zahvalnosti, sposobnost zdrave komunikacije, sklad sa sobom, ljepota, dobro postavljena hijerarhija odnosa, empatija, rituali, solidarnost pomažu u svladavaju uzroka i posljedica stresnih situacija.

Tribine i radionice posjećivalo je do 45 osoba u dobi od 18 do 75 godina: studenti, zaposleni, umirovljenici. Tijekom godine ukupno je na tribini sudjelovalo više od 90 osoba. Neizravni korisnici u projektu članovi su obitelji sudionika jer je riječ o promicanju i usvajanju pozitivnih vrijednosti i stavova. Njihova promjena ponašanja bitno utječe na bolje odnose u širem okruženju.

Kako bi bogatstvo sadržaja održanih tribina u 2019. bilo dostupno i široj javnosti voditeljica tribina s. Ankica Klepić, mr. sc. dipl. teolog, duhovno-psihološki terapeut, objelodanila ih je u svojoj drugoj brošuri s naslovom „Budi dobar prema sebi“, predstavljenoj u prosincu na obilježavanju 12. godišnjice osnutka Zaklade MDM.

Izdala je i knjigu „Oslobođenje od okova krivnje i srama“ u kojoj prenosi svoje iskustvo i rezultate terapijskog rada s ranjenom ‘Lori’, koja je žrtva psihoseksualnih zlostavljanja u obitelji, njezin put oslobađanja. Problematika kojom se bavi ovo djelo vrlo je aktualna ne samo zbog rastuće pojave obiteljskog nasilja, nego i stoga što smo svi mi pomalo Lori. Nemamo simptome psihopatologije, iskustva, ali ako su nam očekivanja u neskladu s onim što i kako živimo, i mi ‘zdravi’ počinjemo osjećati krivnju, sram, osjećaj manje vrijednosti.“ (iz Predgovora)

 


Socijalne integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom

„Gozba ljubavi“

Zaklada MDM organizira susrete s djecom i za djecu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Promiče dostojanstvo osobe bez obzira na teškoće, vrstu i težinu invaliditeta. Gozba ljubavi ima svoju 18-godišnju povijest.

To je druženje u kojem sudjeluju školska djeca, štićenici nekoliko centara za obrazovanje iz Zagreba, Oborova i domaćini iz Caritasova doma „Bl. Alojzije Stepinac“ u Brezovici. Zapažen je igrokaz domaćina u kojemu „Mali kuhar“ miješa sastojke kako bi pripremio potreban specijalitet – LJUBAV. Umiješao je radost, strpljivost, dobrotu, vjeru…, a svaki ‘sastojak’ nosili su pojedinačno iz skupine i stavljali u ‘kuharov lonac’.

To je bila poruka svima. Iskustvo ljubavi proširuje se na društvenu zajednicu mijenjajući odnose prema zajedništvu u različitosti, prema onima s drugačijim potrebama i mogućnostima. Svoj je djeci poseban trenutak dolazak sv. Nikole s darovima.

 

Promicanje talenata osoba s invaliditetom

Postoje zakonski okviri i mnoštvo dokumenata kojima se definiraju prava osoba s invaliditetom. Zakoni su potrebni, ali ostaju mrtvo slovo ukoliko zajednica ne stvara kulturu humanijih odnosa prema takvim osobama. Taj odnos nužno uključuje solidarnost, poštivanje dostojanstva, prepoznavanje njihovih mogućnosti i darova koje mogu podariti društvenoj zajednici. Mali projekti Zaklade MDM žele doprinijeti promjeni društvene svijesti, ukazati na konkretne osobe s invaliditetom koje obogaćuju i vraćaju pogled na duhovne, univerzalne vrijednosti.

U suradnji s udrugom Ruah i Izdavačkim centrom Zajedništvo Zaklada je u rujnu 2019. predstavila zbirku tekstova Ana-Marije Miškulin, štićenice Caritasove kuće sv. Vinka u Oborovu, djevojke s cerebralnom paralizom. Naslov zbirke „Moj Bog – moje najdraže“ je kliktaj njezinih dubina koje ona spoznaje i oplemenjuje u vjeri i doživljaju Boga. Njezina zarazna radost unatoč životnog križa koji nosi „poziv je svima nama da prestanemo jadikovati, kukati, da svoje riječi usmjerimo prema Nebu“ (Tomislav Šovagović, predstavljač zbirke).

 


Programi

Zaklada MDM je u 2019. organizirala dva koncerta. Osim malog povećanja fonda, koncerti su doprinos promicanju kulture i hrvatske glazbene baštine.

U svibnju je u maloj dvorani Lisinski održan koncert „Klapski zvuci za njihovo bolje sutra“, čiji je prihod namijenjen studentima slabijeg imovinskog statusa i programu integracije djece s teškoćama u razvoju. Sudjelovalo je devet (9) dalmatinskih klapa koje djeluju u Zagrebu.

Drugi koncert sakralne glazbe u organizaciji Udruge Hrvatska filharmonija i Zaklade MDM održan je u listopadu u crkvi sv. Marka na Gornjem gradu. Zbor „Panis angelicus“ izveo je 12 skladbi domaćih i stranih autora.

 

Edukacija o poslovnoj komunikaciji

U organizaciji Zaklade MDM i Govorničke akademije Demosten u studenom je organizirana dvodnevna edukacije o poslovnoj komunikaciji. Edukacija je bila namijenjena studentima, suradnicima i prijateljima Zaklade te drugim zainteresiranima. Profesori s Akademije predstavili su stručno i dinamično četiri teme:
– Kreativna komunikacijska rješenja – prof. Mihael Maligec, fonetičar;
– Osobni stil – prof. Bojana Bjelić;
– „U početku bijaše Riječ“ – o važnosti komunikacijskih vještina – prof. Kristijan Sedak, komunikolog;
– Glumačke vještine u javnom nastupu – Paško Vukasović, magistar glume.

Zajedno je učinjen mali, ali koristan korak prema unapređenju društva. Sudionici edukacije prenosit će primljeno bogatstvo informacija i dobre prakse u komunikaciji.

 

Aktivnosti Zaklade MDM

Zaklada je aplicirala na Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2019. i na Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalno-humanitarnog značenja iz Proračuna Grada Zagreba. Odobrena su joj tri projekta.

Zaklada je uz potrebne izvještaje predala izvještaj o provedbi trogodišnjeg programa (2016.–2018.) i novi trogodišnji program (2019.-2021.), čime je stekla uvjete za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

U ožujku 2019. ponovno je pokrenut Facebook Zaklade.

Pripremljen je i tiskan novi broj biltena „Bližnjemu ususret“.

Tijekom 2019. pripremane su izmjene Statuta Zaklade. Na sastanku Uprave Zaklade u studenom, nakon rasprave i manjih dorada pripremljenog teksta, donesena je ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ZAKLADE „Marija De Mattias“ te da se pristupi provedbi upisa promjena u registar zaklada kako donosi Zakon o zakladama iz 2018.

 

Promocija i suradnja Zaklade

Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom omogućio je udrugama, u sklopu Rujanfesta, prigodno izlaganje u zoni luna parka. Tu mogućnost iskoristila je i Zaklada MDM te je uz pomoć volontera izložila svoje radove i izdanja.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva u suradnji s Veleposlanstvom SAD-a u RH organizirala je program izobrazbe u 2019. za predstavnike/ce zaklada Hrvatskog foruma zaklada „Za Dobro.BIT“, u koji je uključena i Zaklada MDM. Na jednom je terminu sudjelovala s. Cecilija Ivanka Milković, voditeljica razvoja programa Zaklade.

Istovremeno je u Zadru organizirana završnica tjedna filantropije. Zaklada je i tamo izložila svoje radove i sudjelovala u druženju i povezivanju s drugim zakladama.

Zaklada MDM se prigodom održavanja svojih projekata i programa poslužila medijima za promociju svoga rada. Voditeljica razvoja programa Zaklade, volonteri i podupiratelji sudjelovali su u nekoliko televizijskih i radijskih emisija.

 


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

Ukupni prihod fonda Zaklade MDM u 2019. iznosi 262.336,00 kn. Veći dio pripada članarinama i donacijama, 71,50%. Dobit od aktivnosti u provedbi projekata i programa iznosi 6,63%, a od prodaje umjetničkih slika (iz 2018.) i radova iz kreativnih radionica 5,00%. Putem javnih natječaja iz Proračuna Grada Zagreba dobiveno je 16,77% sredstava.

 

STRUKTURA RASHODA

Ukupan rashod u 2019. bio je 250.235,00 kn: za 31 stipendiju utrošeno je 60%, donacije siromašnim obiteljima 11%, usluge po računu 4%, troškovi knjigovodstva, pošte, banke 5%, uredski troškovi 2%, troškovi pripreme aktivnosti 3%, tiskanje izdanja 5%, izvoditeljima projekata po ugovoru o djelu ili autorski ugovor 7%, plaća i doprinosi zaposlenoj osobi na određeno vrijeme u 2019. 3%.

 

Hvala svim darovateljima.
Dobrota u darivanju doista stvara ljubav.
Zaklada MDM je samo služiteljica. (usp. 1 Kor 4,7)
Ona vjeruje u vašu ljubav po kojoj darovani znaju da nisu sami.

adresa: Tuškanac 56, Zagreb
osnovana: 2007.
neprofitna organizacija, pravna osoba
web: www.zaklada-mdm.hr
mail: info@zaklada-mdm.hr
zaklada.mdm@klanjateljice.hr
mat. br.: 2266458
OIB: 61107208595
tel. +385 1 4834 299
mob. +385 99 4949 492

izvještaj pripremila:
s. Cecilija Ivanka Milković,
voditeljica razvoja programa Zaklade