7.stu

ODRŽANA EDUKACIJA O POSLOVNOJ KOMUNIKACIJI

Edukacija o poslovnoj komunikaciji za studente, suradnike i prijatelje Zaklade te zainteresirane održana je  5. i 6. studenoga 2019. u samostanskoj dvorani Klanjateljica Krvi Kristove u Miramarskoj cesti 100. U organizaciji Zaklade MDM i Govorničke akademije Demosten tematiku su dinamično i stručno predstavila četiri predavača s Akademije.

Profesor, fonetičar, Mihael Maligec je prisutne uvjerio da se kreativnost može naučiti. Prikazao je strategiju i korake do kreativne komunikacije te naglasio potrebu cilja,  koraka, pripreme, razumijevanja publike kojoj se obraća u javnom nastupu. U pripremnim koracima valja uključiti asocijacije kao prethodnice ideji, strpljivost, vrijeme, tišinu kako bi ideja sazrela. Na koncept prvog koraka nastavljaju se drugi i treći te se njihova postupnost ne smije zanemariti ili pomiješati. Prikazao je to na primjeru nastanka nekih od Beethovenovih  glazbenih djela. Dotakao je mnoge oblike kreativnosti i kako se one ostvaruju.

Bojana Bjelić, sa iskustvom kazališnog i TV šminkanja i vođenja emisija, ukazala je na potrebu estetike u odijevanju napose pri javnim nastupima, posebnim prilikama, poslu pa i svakodnevnom životu. Estetiku odijevanja određuje dob, struktura tijela, prigoda. Uz to se njeguju ukusi kombinacija i osobni stil koji valja uklopiti u očekivanja okoline. Naglasila je potrebu poštivanja institucija i njihovih kodeksa odijevanja. Potrebno je više pažnje sa strane roditelja  dok djeci prenose estetiku odijevanja.

Kristijan Sedak, komunikolog, u kratkom dvosatnom predavanju prenio je bogatstvo svoje komunikacijske vještine. Javni nastup, kako bi se prenio sadržaj i postigao cilj uključuje mnoge elemente uspješne komunikacije: lijepo i dinamično govorenje, aktivno slušanje, postavljanje pitanja, parafraziranje, sažimanje, izbjegavanje ponašanja koja ometaju komunikaciju i pažnju slušatelja. Naglasio je potrebu dobre pripreme uz organiziranje i planiranje. Uz karakteristike dobrog komunikatora, pojasnio je kako nastaje izlaganje i koja je njegova struktura s vremenskim odnosima. Govoreći o javnom nastupu osvrnuo se na pojavu i kontrolu treme, kako stvoriti prvi dobar dojam i koji stav tijela upotrebljavati.

Paško Vukasović, magistar glume, prenio je slušateljima dio glumačkih vještina, koje koncentriraju na sadržaj i javni nastup čine zanimljivijim. Govoreći o važnosti jasnog artikuliranja glasa i manjeg opterećenja glasnica prikazao je nekoliko korisnih tehnika  za opuštanje govornog aparata. Prikazao je razlike  nastupa pred kamerama i uživo s manjim brojem publike. Svojim glumačkim sposobnostima demonstrirao je nekoliko oblika dobrog i lošeg javnog nastupa, kako nastup učiniti dinamičnijim te koji je idealni položaj ruku. Priprema za svaki nastup zahtijeva osobitu pažnju, uvijek je duža nego sam nastup.

Sudionici dvodnevne, osam-satne edukacije ostali su oduševljeni svim  izlaganjima ističući bogatstvo informacija, dobru koncepciju predavanja i same edukacije, različitost i sveobuhvatnost sadržaja te originalnost i stručnost svakog predavača.

Za ovu korisnu suradnju Zaklada „Marija De Mattias“ je posebno zahvalna Govorničkoj akademiji Demosten i njezinim vrijednim profesorima. Zajedno je učinjen mali ali koristan korak prema unapređenju društva. Sudionici edukacije mnogih profila, živjet će i prenositi primljeno bogatstvo informacija i dobre prakse u komunikaciji.

C.M.