3.lip

Ekološki odgoj i duhovnost

Tema mjeseca: LIPANJ.


SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA

Ovaj naslov šestog poglavlja enciklike pape Franje ‘Laudato Sì’ proširuje razmišljanje o borbi za očuvanje okoliša i „pronalaženje učinkovitih načina rješavanja teških ekoloških i društvenih problema“ našega vremena (Laudato Sì 164).

Uz Svjetski dan zaštite okoliša (5. lipnja) u Enciklici, koja govori o potrebi ekologije duha, nalazimo značajna usmjerenja prema novom stilu života, koji će biti „veliki kulturni, duhovni i odgojni izazov, a to će zahtijevati da krenemo dugim putem obnove“ (LS’ 202).

„Sadašnje stanje u svijetu izaziva osjećaj nestabilnosti i nesigurnosti, koji pak postaje plodno tlo za razne oblike kolektivnog egoizma. Kada ljudi postanu autoreferencijalne jedinke, zatvorene u same sebe, njihova se pohlepa povećava. Što je čovjekovo srce praznije, to više stvari treba kupiti, posjedovati i trošiti. ..Zato nas ne treba brinuti samo prijetnja ekstremnih vremenskih nepogoda ili velikih katastrofa nego i katastrofalne posljedice socijalnih nemira“ (204).

„No nije sve izgubljeno. Iako ljudi mogu pasti na najniže grane, mogu se također izdići iznad sebe samih, ponovno izabrati dobro i krenuti iznova, neovisno o bilo kojoj psihološkoj i društvenoj uvjetovanosti. Nema toga sustava koji može potpuno zatrti našu otvorenost za ono što je dobro, istinito i lijepo“ (205).

Povelja o Zemlji  (Inicijativa UN iz 1992. – Povelja objavljena 2000.) sve nas je pozvala da ostavimo iza sebe razdoblje samouništenja i krenemo ispočetka, ali još nismo razvili opću svijest… ‘Neka naše doba ostane zapamćeno po buđenju novog poštovanja prema životu, po čvrstoj odlučnosti u postizanju održivosti, ubrzavanju borbe za pravdu i mir, i po radosnom slavljenju života’ (207).

Nekoliko predloženih misli iz Laudato Sì, kojima ne treba tumačenje, pokazuju njezinu suvremenost i sveobuhvatnost u pristupu problemu ekološke krize i potrebu zajedničke borbe za „naš zajednički dom“.  Enciklika u središte postavlja pitanje: kakav svijet želimo predati onima koji će doći poslije nas? Prikazani svjetski problemi i njihova moguća rješenja koja valja tražiti ponajprije u čovjekovu odnosu prema stvorenom, mogu zanimati svakog dobronamjernog i zauzetog čitatelja.