DJELATNOSTI U OSTVARIVANJU CILJEVA

Svrha je ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“ dobrobit bližnjih u duhu karizme Klanjateljica Krvi Kristove, koju je živjela sveta Marija De Mattias, „djelovanje u ime pravde i ljubavi kao temeljne dimenzije otkupiteljskog poslanja što ga je Krist povjerio svojoj Crkvi“ (Konstitucije Klanjateljica Krvi Kristove, VŽ 17, 1982.). te zauzimanje za solidarnost i pravdu u društvu kroz antidiskriminacijske oblike zaštite ranjivih socijalnih skupina;

Djelatnosti zaklade u ostvarivanju svrhe su:
– pružanje potpore obiteljima u stanju socijalno-zaštitne potrebe;
– trajno pružanje potpore, novčane i drugih pomoći, djeci i mladima s osobitim naglaskom na školovanje i smještaj siromašnih učenika i studenata te organiziranje preventivnih i socijalizacijskih programa;
– pružanje potpore i pomoći starijima i bolesnima, osnivanje institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika pomoći;
– podrška djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom jačanjem njihove socijalne integracije.

Članak 6.

Zaklada promiče i podržava djelatnosti kojima se unapređuje humanitarni rad i potiče težnja za unapređivanje ljudskog i kršćanskog dostojanstva svakog čovjeka u društvu.

Članak 10.

1. Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske, a određene aktivnosti koje podupiru svrhu osnivanja može poduzimati i u inozemstvu sukladno pravnom poretku pojedine strane
države.
3. Zaklada može surađivati u ostvarivanju svoje svrhe sa svim pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
4. Djelovanje Zaklade je javno. Zaklada o svom radu može izvještavati putem elektroničke pošte, stručnih skupova, web stranice, društvenih mreža, sredstava javnog priopćavanja te na druge prikladne načine.

Iz Statuta Zaklade