CILJEVI ZAKLADE

Članak 4.

Svrha je ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“ dobrobit bližnjih u duhu karizme Klanjateljica Krvi Kristove, koju je živjela sveta Marija De Mattias, „djelovanje u ime pravde i ljubavi kao temeljne dimenzije otkupiteljskog poslanja što ga je Krist povjerio svojoj Crkvi“ (Konstitucije Klanjateljica Krvi Kristove, VŽ 17).

– Svrha Zaklade je zauzimanje za solidarnost i pravdu u društvu kroz antidiskriminacijske oblike zaštite ranjivih socijalnih skupina;
– Svrha Zaklade je pružanje potpore obiteljima u stanju socijalno zaštitne potrebe;
– Svrha Zaklade je trajno pružanje potpore, novčane i drugih pomoći djeci i mladima s osobitim naglaskom na školovanje i smještaj siromašnih učenika i studenata te organiziranje različitih preventivnih i socijalizacijskih programa;
– Svrha Zaklade je pružanje potpore i pomoći starijima i bolesnima te osobama s invaliditetom kroz davanje inicijativa kao i samo osnivanje institucionalnih i izvaninstitucionalnih oblika pomoći.

Članak 5.

Zaklada promiče i podržava djelatnosti kojima se unapređuje humanitarni rad i potiče težnja za unapređivanje ljudskog i kršćanskog dostojanstva svakog čovjeka u društvu.

Članak 6.

1. Zaklada djeluje na području Republike Hrvatske, a određene aktivnosti koje podupiru svrhu osnivanja, Zaklada može poduzimati i u inozemstvu.
2. Zaklada može surađivati u ostvarivanju svoje svrhe sa svim pravnim i fizičkim osobama u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu.
3. Djelovanje Zaklade je javno.

Iz Statuta Zaklade