GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“ ZA 2022.


Adresa: Tuškanc 56, Zagreb
Osnovana: 2007.
Neprofitna organizacija, pravna osoba
Web: www.zaklada-mdm.hr
Mail: zaklada-mdm@klanjateljice.hr
Mat. br.: 2266458
OIB: 61107208595
Mob. +385 99 4949 492
Izvještaj izradila: Milković, Ivanka s. Cecilija, ravnateljica Zaklade


CILJEVI ZAKLADE MDM

Ciljevi Zaklade MDM:

 • poticanje građanstva na humanitarno djelovanje i socijalnu osjetljivost, te sudjelovanje u ‘uspostavi ljepšeg poretka stvari’
 • pružanje potpore mladima u školovanju
 • organiziranje različitih preventivnih i socijalizacijskih programa za djecu, mlade, obitelji, starije, nemoćne i osobe s invaliditetom
 • podrška osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju kroz jačanje socijalne integracije
 • zauzimanje za solidarnost i pravdu u društvu
 • poticanje umrežavanja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.

Kao neprofitna organizacija uključena je u Hrvatski forum zaklada ZaDobro.BIT! koji promiče i afirmira ulogu filantropije i zakladništva u društvu.

 


UVOD

Godina 2022. je bila u znaku obilježavanja 15. godine djelovanja Zaklada MDM. O ovoj jubilarnoj godini djelovanja sve njezine dosadašnje aktivnosti prikazane su u brojevima, a bilježi se:

 • 27 predanih projektnih prijava od kojih je odobrena 21
 • 122 edukativna susreta, među kojima bibliodrame i prevencija stresa
 • 214 dodijeljenih stipendija
 • 25 jednokratnih pomoći studentima
 • 8 humanitarnih koncerata
 • 6 većih humanitarnih akcija
 • 24 susreta „Gozbe ljubavi“
 • 4 pripremljene i izdane zbirke pjesama osoba s invaliditetom
 • 170 financijskih pomoći obiteljima
 • 123 materijalne pomoći obiteljima
 • ljetovanje za 33 djece.

Početkom 2022. godine Zaklada MDM ulazi u lagani proces oporavka nakon pandemijske krize. Programima i projektima prati potrebe onih koji su ponajviše pogođeni krizom, a otvara se i novim društvenim izazovima na koje želi i može odgovoriti. Uspjela je zadržati kontinuitet svojih programa i projekata, pomalo ih oživljava i proširuje s novim zamahom.

Iz novih okolnosti nastaje i novo ruho biltena „Bližnjemu ususret“. Novi susreti, predstavljeni projekti i redovita korespodencija potiču pojavu novih podupiratelja djelovanja Zaklade MDM.

Kao javna pravna osoba socijalnog i humanitarnog usmjerenja Zaklada MDM je svoje programe predstavljala kroz medije i susrete, kroz izvještaj i komunikaciju s Osnivačem, a sudjelovanjem na pojedinim informativnim susretima u organizaciji Gradskog ureda i neprofitnog sektora, uključila se u promišljanje o pozitivnim promjenama i unapređenju društvenih odnosa kojima na svoj način i doprinosi.

 


GOZBA LJUBAVI – Susret s djecom i za djecu s teškoćama u razvoju

Ovaj dugogodišnji projekt je u svrhu socijalizacije i integracije djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Prilika za susret i druženje djece s različitostima učinila je vidljivim napredak u socijalizaciji ove populacijske skupine.

Početkom prosinca 2021. bile su još na snazi epidemiološke mjere zabrane okupljanja. Gozba ljubavi kao redoviti susret je izostala ali je domišljata ljubav ostvarila iznenađujuću ideju. Saznavši za ovaj projekt „Prijatelji malenih“ iz Welsa (Austrija) poslali su sredstva na račun Zaklade za kupnju nikolinskih darova. Tako su štićenici Caritasove kuće u Brezovici, gdje se Gozba ljubavi obično održava, mogli svečanije prolaviti blagdan Svetog Nikole i saznati da na njih misle dobri ljudi i izvan granice Hrvatske.

 


PREVENCIJA STRESA – Psihosocijalno-duhovni projekt

Provedbu projekta koji se ostvaruje već šestu godinu Zaklada je u 2022. godini proširila partnerstvom sa Zakladom Čujem, vjerujem, vidim. Krovnu temu Prevencija stresa u svrhu poboljšanja mentalnog zdravlja voditeljica projekta s. Ankica Klepić, mr. sc. dipl. teolog, duhovno-psihološki terapeut, osvjetljavla je mjesečnim tribinma i radionicama s ciljem promišljanja i usvajanja mehanizama reakcije na stres kojima se može održati i ponovno uspostaviti stanje ravnoteže (Strah od života i želja za smislom, Unutarnji dijalog, Brak i nevjera, Zdrava misao i pozitivna riječ, Opuštenost, Kvaliteta života slabovidnih i slijepih osoba, Poruke i simboli Božića).

Zdravlje nije samo željeno stanje tjelesnog, mentalnog i društvenog blagostanja bez bolesti i invaliditeta, već je stalno uspostavljanje dinamičke ravnoteže fizičkih, mentalnih, duhovnih, emocionalnih, osobnih i društvenih elemenata.

Uključivanjem osoba s invaliditetom projekt proširuje svoje ciljeve na širu javnost, doprinosi većoj socijalizaciji osoba s invaliditetom, povećava njihovu aktivnost i interes na području mentalnog zdravlja. Cilj je projekta dati doprinos unapređenju društvenih odnosa i interes šire populacije o potrebi osobnog rada na prevenciji stresa i poboljšanju mentalnog zdravlja.

Cilj projekta u suradnji s partnerom je kreirati kulturni, edukativni i duhovni sadržaj kao pomoć slijepim i slabovidnim osobama da lakše prepoznaju izvore stresa i usvoje mehanizme za njegovu kontrolu. Projekt doprinosi većoj socijalizaciji osoba s invaliditetom i nudi im sadržaje za pozitivniju percepciju vlastite osobnosti i mjesta u društvu.

 


PROJEKT „ZA ŽIVOT I OBITELJ“

Uočavajući povećanje socijalnih razlika u društvu, socijalnu i ekonomsku krizu koja se ponajviše odražava na obitelj, Zaklada MDM je aplicirala na natječaj koji Fond Družbe Klanjateljica Krvi Kristove raspisuje za apostolske i pastoralne programe svojih članica i zajednica. Smjernice natječaja uključuju promicanje života i dostojanstva žena i djece te osjetljivost na potrebe ekonomski ugroženog i marginaliziranog stanovništva.

Generalni cilj projekta „Za život i obitelj“ je ublažiti siromaštvo obitelji djelujući u njihovim različitim rizičnim okolnostima kroz financijsku i duhovno-psihološku potporu s osobitim naglaskom na sveobuhvatnu podršku djeci, napose iz brojnih obitelji. Specifični ciljevi projekta su financijska pomoć obitelji kroz plaćanje režija, lijekova, obroka za djecu u školi, pomoć u hrani i ogrjevu te edukativne radionice i akcije s djecom s ciljem smanjenja vršnjačkog nasilja, odgoja za empatiju, jačanja obiteljskog zajedništva i smanjenja društveno neprihvatljivog ponašanja.

Projekt je u tijeku. Svjetskim i međunarodnim danima ukazuje se na društvene probleme na globalnom planu, a u svrhu njihova smanjenja. Edukativne radionice, inspirirane pojedinom problematikom međunarodnih dana, imaju za cilj educirati djecu te različitim aktivnostima ostvariti pozitivne pomake u njihovoj sredini. Radionice se ostvaruju u 10 centara (u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj) pastoralnog i prosvjetnog djelovanja Osnivača Zaklade MDM.

 


DODJELA STIPENDIJA

Iako Zaklada MDM u malom obliku pomaže obrazovanje mladih ljudi, ona ipak sudjeluje u njihovoj profesionalnoj orijentaciji, koja im daje smjer za budućnost i društvenu angažiranost. U akademskoj godini 2021./2022. dodijeljeno je 20 stipendija. Redoviti program Dana Zaklade iz prosinca održan je 1. ožujka 2022. Izostao je redoviti susret sa stipendistima ali su pojedini poslali svoje zahvale za stipiendiju putem video zapisa koji su uključeni u video prezentaciju djelovanja Zaklade u 2020. i 2021. godini.

„Stipendist sam Zaklade treću godinu. Stipendija mi olakšava moj studentski život, a time pomaže i mojoj obitelji. Zahvalio bih Zakladi na proženoj prilici kao i svim ljudima koji stoje iza Zaklade i koji teže ostvarivanju istih ciljeva, pomaganja nama studentima.“ T.B.

 


AKTIVNOSTI ZA OBITELJI U EGZISTENCIJALNIM POTREBAMA

Društveno-političke promjene, ekonomske krize uzrokovane epidemijama, ratovima, klimatskim promjenama, izbjegličkim krizama, uzrok su povećanja siromaštva na globalnom planu. Ekonomsko siromaštvo ponajviše osjećaju obitelji, a ono je često razlog poremećaja u odnosima. Ova situacija je izazov za Zakladu MDM. Svojim projektima i aktivnostima humanitarnim akcijama, jednokratnom pomoći i edukativni programima za djecu, daje svoj doprinos ublažavanju teških obiteljskih situacija.


Financijske jednokratne pomoći obiteljima su jedan od načina da se ublaži nedostatak osnovnih životnih potreba (hana, odjeća, oprema i školski obroci, režijski troškovi i dugovanja i dr.) U 2022. dodijeljene su jednokratne financijske pomoći za 40 obitelji.


Humanitarna tombola je aktivnost Zaklade u sklopu trogodišnjeg programa Pikupljanja i raspodjele humaniterne pomoći. Organizirana je u sklopu obilježavanja Dana Zaklade, a prikupljena sredstva dodijeljena su višečlanoj obitelji iz Komareva.


Humanitarnom božićna akcija „NA PUTU DOBROTE 2“ Zaklada je, u suradnji s OŠ Davorina Trstenjaka u Krčkoj i Savskoj ulici, prikupila i raspodijelila prehrambene i higijenske artikle za 37 obitelji. Ova lijepa humanitarna akcija se uspješno ostvaruje dveć drugu godinu. U nju su uključeni učenici, roditelji, učitelji i nastavnici, tehničo osobelje te volonetri i članovi Zaklade MDM. Akcija oblikuje u djeci solidarnost, ematiju, nesebičnost, darežljivost, a obitelji u potrebi ispuni zadovoljstvom i zahvalnošću jer im darovi uljepšaju i božićne blagdane.

Akcija je proširena i uvećana s 20 obiteljskih paketa iz Ustanove Grada Zagreba „Dobri dom“ koje je Zakladi odobrio Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.


Ljetovanje djece iz siromašnih obitelji je jedna od aktivnosti uključena u već spomenuti projekt “Za život i obitelj“. U suradnji s drugim donatorom Zaklada je organizirala ljetovanje djece iz obitelji koje im to ne mogu priuštiti. Obuhvaćeno je 18-ero djece iz različitih mjesta Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Osim kupanja, programi su bili doista zanimljivi i raznoliki: kreativne radionice, kateheze, molitve, društvene igre. Uz brižnu pratnju djeca su se osjećala sigurno i opušteno. Nevjerojatno kako su ljudi osjetljivi i dosjetljivi kad su u pitanju djeca i kad ona izazivaju simpatije svojim primjerenim ponašanjem i radošću. Mještani i turisti su ih svakodnevno darovali sladoledom, voćem, slatkišima… Krug prijateljstva se širio. Ovaj oblik ulaganja u djecu je višestruko koristan i za djecu i za obitelji.

 


DOPRINOS UBLAŽAVANJU MIGRACIJSKE KRIZE

U tjednu Svjetskog dana izbjeglica ostvarena je Humanitarna večer glazbe i poezije. Osim glazbenog programa renomiranih glazbenika Hrvatskog sakralnog tria, pripremljena je poezija hrvatskih autora i prevedene pjesme ukrajinskih i iranskih autora. Čitale su ih glumice Lucija Dujmović i Lucija Alfier. Izvedba Iste pjesame na ukrajinskom i perzijskom jeziku pročitali su sami gosti. U emotivnom razgovoru između voditeljice i izbjeglih mogle su se čuti njihove tužne priče o težini izbjeglištva, ali i izraz velike zahvalnosti za svesrdnu pomoć pojedinaca, udruga i državnih institucija.

U tjednu Svjetskog dana izbjeglica ostvarena je Humanitarna večer glazbe i poezije. Osim glazbenog programa renomiranih glazbenika Hrvatskog sakralnog tria, Uz podršku Zaklade, ukrajinski i iranski prijatelji pripremili su ‘multikulturalni catering’ sa svojim autohtonim delicijama koje su prisutni mogli kušati.

U tjednu Svjetskog dana izbjeglica ostvarena je Humanitarna večer glazbe i poezije. Osim glazbenog programa renomiranih glazbenika Hrvatskog sakralnog tria, Večer je bila prilika upoznati dio njihove bogate kulture, ostvariti bliski kontakt i pokazati solidarnost, raumijevanje i otvorenost nadilazeći sve nacionalne, vjerske i kulturološke razlike.

 


PODUPIRATELJI I DONATORI

Zaklada MDM promiče socijalnu promjenu usmjerenu prema pravednijem društvu. Svojim  ciljevima želi dati doprinos pozitivnim procesima u društvu, biti glas obespravljenih i socijalno isključenih. Svoju svrhu može postići okupljajem građana koji  donacijama u dobrotvorne svrhe sa Zakladom pružaju potporu osobama i obiteljima u potrebi, pomažu njezine druge programe  u postizanju istih ciljeva.

Zaklada MDM promiče socijalnu promjenu usmjerenu prema pravednijem društvu. Svojim  ciljevima želi dati doprinos pozitivnim procesima u društvu, biti glas Stoga Zaklada cijeni svoje podupiratelje i donatore. Korespodencijom, čestitkama i drugim oblicima komunikacije izvješćuje ih o djelovanju Zaklade. U biltenu „Bližnjemu ususret“ memorira godišnje aktivnosti i bilježi uključenos podupiraelja i donatora. Godišnjim obilježavanjem  Dana Zaklade – o godišnjici osnutka, okuplja veći broj podupiratelja i prijatelja, koji osvježe stvarnost korisnog djelovanja Zaklade.

 


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ (2022.)

Prihodi u 2022.

 

Izvor prihoda Prihodi [kn] Prihodi [€]
Članarine i donacije 128.354,00 17.035,50
Programi i projekti 9.840,00 1.306,00
Brošure i rukotvorine 8.276,00 1.098,41
Fond ASC – Projekt “Za život i obitelj” 53.060,00 7.042,27
Ukupno 199.530,00 26.482,18

 

Rashodi u 2022.

Specifikacija Rashodi [kn] Rashodi [€]
Knjigovodstvo i doprinosi po ugovor. 8.490,00 1.127,00
Donacije 49.461,00 6.565,00
Stipendije 100.000,00 13.272,00
Ured. mater. i tiskanje 6.517,00 865,00
Trošk. banke i pošta 3.777,00 501,00
Mobilni telefon 1.150,00 152,00
Materijali i nabava za programe 12.794,00 1.698,00
UKUPNO 182.189,00 24.180,00

 


Solidarnost je razumijevanje, promatranje i slušanje najranjivijih skupina.
Ona nije stvar samo jednog trenutka već životni stav.<
Hvala svima koji ga uključenjem u djelovanje Zaklade MDM,
pokazuju djelatno i ustrajno.