GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“ ZA 2018.

 

Adresa: Tuškanc 56, Zagreb
Osnovana: 2007.
Neprofitna organizacija, pravna osoba
Web: www.zaklada-mdm.hr
Mail: info@zaklada-mdm.hr
Mat. br.: 2266458
OIB: 61107208595
Tel. +385 1 4834 299
Mob. +385 99 4949 492
Izvještaj izradila: Milković, Ivanka s. Cecilija, voditeljica razvoja programa Zaklade


UVOD

Zaklada „Marija De Mattias“ ušla je u drugo desetljeće svoga djelovanja. Njezina je svrha i dalje pridonositi uspostavi „lijepog poretka stvari u društvu“. Djelovanje u skladu s ovim ciljem uključuje ekološku kulturu i odgovoran odnos prema prirodi i čovjeku. Poziv je to na solidarnost i brigu za najpotrebnije u našem društvu. Zaklada je kroz 2018. godinu ostala vjerna svojoj misiji te je, uz pomoć podupiratelja, sa skromnim sredstvima ostvarila svoje programe i projekt u korist potrebitih.

Ciljne skupine u aktivnostima Zaklade su studenti, i obitelji s manjim financijskim mogućnostima, djeca s teškoćama u razvoju i odrasli s invaliditetom, školska djeca kao promotori solidarnosti i pravednijih odnosa, sve dobne skupine osoba s potrebom psihosocijalne pomoći ili zainteresirane za postizanje kvalitete međuljudskih donosa i prevencije stresa te starije osobe za podizanje kvalitete života i smještaja.


AKTIVNOSTI – PROGRAMI I PROJEKTI

Organiziranim sustavnim aktivnostima Zaklada ostvaruje svoju svrhu i ciljeve.

Na radnom sastanku Uprave Zaklade 26. studenog 2018. odobrena je dodjela 30 stipendija studentima koji studiraju na sveučilištima i fakultetima u Hrvatskoj (17 studenata) i Bosni i Hercegovini (13 studenata) za akademsku godinu 2018./2019.

Za 11 obitelji u stanju socijalne potrebe dodijeljena su sredstva za poboljšanje: života, zdravlja, smještaja, stanovanja i prehrane. Jednokratna pomoć je dodijeljena za 4 humanitarne organizacije.

U siječnju 2018. Zaklada je posredstvom Ureda za socijalnu zaštitu Grada Zagreba preuzela namještaj za tri siromašne obitelji iz hotela „Arcotel Allegra“, koji se zatvarao. U prosincu je posredstvom Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, odsjek za humanitarnu pomoć, preuzela 15 paketa hrane iz Ustanove Grada Zagreba „Dobri dom“ koje je uručila siromašnim obiteljima s područja Grada Zagreba kao božićne poklone.

Organizirana je Humanitarna likovna prodajna izložba pod nazivom „Nove mladice“ od koje su sredstva bila namijenjena za Humanitarnu organizaciju (za odvikavanje od ovisnosti) „Marjanovac“ u Bos. Aleksandrovcu i Udrugu osoba s intelektualnim teškoćama „Suncokret“ iz Nove Gradiške. Pedeset (50) umjetnika doniralo je ukupno 70 radova (slika i skulptura). Izložba je bila medijski popraćena. Otvorena je 20. lipnja 2018. te s mogućnošću kupnje radova, traje do sredine 2019. godine.

Na obilježavanju 11. godišnjice djelovanja Zaklade predstavljeno je djelovanje Zaklade u 2018. i novi broj biltena „Bližnjemu ususret“ (br. 6).

Zaklada je 22. listopada 2018. preko svojih članova sudjelovala na okruglom stolu o temi „Zakladništvo u Republici Hrvatskoj“ u organizaciji Znanstvenog vijeća HAZU za državnu upravu, pravosuđe i vladavinu, a rasprava je bila o novim propisima o zakladama, koji su u pripremi.

Godišnji Tjedan udruga u organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom okuplja udruge grada kako bi se građanstvo upoznalo s njihovim programima i one se međusobno povezale. Na dodijeljenom štandu na Zrinjevcu Zaklada MDM se 6. lipnja 2018. predstavila promotivnim materijalima i uradcima iz kreativnih radionica svojih volontera.


GOZBA LJUBAVI

Višegodišnji redoviti organizirani susreti s djecom i za djecu s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom održani su 28. travnja i 8. prosinca 2018. Iako su programski definirani oni su uvijek novost, radost i korak naprijed u poštivanju različitosti, odgoju za uvažavanje potreba drugačijih i razumijevanju njihova mjesta u društvenoj zajednici. U program susreta se uključuje sve veći broj simpatizera, Centara za odgoj i obrazovanje i osnovnih škola. Druge prilike i kontakti s ovim ustanovama i osobama redoviti su i tijekom cijele godine.

Projekt je usmjeren socijalizaciji osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju i promjeni odnosa cjelokupnog društva prema ovim ranjivim skupinama.


BIBLIODRAMA
Psihosocijalna podrška i povećanje kvalitete skrbi o osobama starije životne dobi

Projekt se provodi u Domu umirovljenika „Centar“ na dvije lokacije – Crnatkova 14 i Klaićeva 10. Mara Matijević, licencirana voditeljica metode ‘bibliodrama’ uz biblijske teme, kroz različite oblike interakcije i didaktička sredstva vodi štićenike Doma u produbljivanju dosadašnje spoznaje o sebi, grupi, religijskoj tradiciji i aktualnim zbivanjima. Susreti su doprinos potrebi da starija populacija u ovoj instituciji ima aktivan život i stalne interese.

Metoda ‘bibliodrama’ polazi od važnosti biblijskog teksta, osvjetljavanja životnog iskustva sudionika do dobre odluke. Vjerničko iskustvo nije nužno da bi se pojedina iskustva sagledala u svjetlu biblijskih tekstova. Biblijske teme susretā u 2018. otvarale su sudionike prema pozitivnom vrednovanju vlastite životne povijesti i dobrih međuljudskih odnosa, koja su dobrobit i u njihovoj sadašnjoj životnoj fazi: zahvalnost za dar život, usponi i padovi kao škola života; osjećaj ispunjenosti i smisla života u zauzimanju za druge i obitelj; otkrivanje izvora entuzijazma, vedrine i optimizma kao vesla za nastavak puta; zahvalnost za prijateljstva i osobni udio u njihovu jačanju. Redoviti susreti unose dinamiku u njihovu svakidašnjicu, smanjuju otuđenost kao i sve druge rizike koji prate život i starenje korisnika.

Osim mjesečnih susreta bibliodrame Zaklada sa suradnicima povremeno priprema kreativne programe za štićenike doma, posebno s djecom osnovnih škola koja su posebna radost i zanimanje ove starije populacije.


TRIBINE I PSIHOSOCIJALNA POMOĆ

U 2018. projekt prevencije stresa osvjetljava životne krize kao šansu za osobni rast. Njime se ostvaruju ciljevi Zaklade na području psihosocijalne pomoći obitelji i mladima koji susreću mnoge životne izazove i probleme. Sustavnim provođenjem ovog projekta zasigurno se podiže kvaliteta života pojedinaca i njihova okruženja čime se mijenja i cjelokupno društvo.

Izvoditeljica projekta je s. Ankica Klepić, mr.sc.dipl teolog, duhovno psihološki terapeut. Projekt uključuje mjesečne tribine i radionice (8).

Obrađene teme u 2018. godini bile su: odnos prema mislima (unutarnji poticaji); lice pod maskama; iskustvo samoće – sam ali ne osamljen; nezdravi odnosi na radnom mjestu (mobbing); krive i prave slike o Bogu; krize prijelaznih životnih faza; kako zavoljeti i prihvatiti sebe; religioznost i osjećaj krivnje.

Na tribinama je sve veći broj sudionika – do 50 odraslih osoba u dobi od 18 do 70 godina. Tijekom cijele godine edukaciju je prošlo oko 80 osoba. U evaluacijama nakon svakog susreta pozitivno se izjašnjavaju o njihovoj korisnosti. Upravo radi sve većeg interesa izvoditeljica projekta s. Ankica Klepić, u izdanju Zaklade priredila je brošuru „Stres i ja“ s gore navedenim temama s tribina. „Neka vam ova brošura pomogne kako biste izgradili odnose ispunjene ljubavlju sami sa sobom i s drugima, ..u nadi da će vam pomoći i pobuditi interes za preventivu pojavnosti svakodnevnog doživljaja stresa“, pojasnila je autorica. Onima koji žele dostupna je za osobne susrete i savjete.

Budući su ponašanja izazvana stresom u kriznim situacijama izvor patnje i konflikata u obitelji, projekt je zasigurno doprinos prevenciji i smanjenju nasilja u obitelji.


Za sva tri projekta Zaklada je putem prijave na javni natječaj i javni poziv za udruge iz područja socijalnog i humanitarnog značenja dobila dio sredstava iz Proračuna Grada Zagreba za 2018. godinu. Od 2018. prijave projekata na javni natječaj podnose se putem on-line aplikacije. Na organiziranoj edukaciji za ovaj proces sudjelovala je Ivanka Milković, s. Cecilija, voditeljica razvoja programa Zaklade.

Većina aktivnosti Zaklade bila je medijski popraćena. U 2018. Zaklada je objavila svoju web stranicu, dinamičniju i s novim dizajnom. Aktivirala je i facebook profil.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.

PRIHODI

Ukupno: 212.604,26 kn
132.256,08 → članarine i donacije fizičkih i pravnih osoba
33.375,00 → prodaja umjetničkih radova
7.460,00 → prodaj kreativnih uradaka i kataloga
39.500,00 → iz Proračuna grada Zagreba
13,18 → kamate iz banke

RASHODI

Ukupno: 293.829,92 kn
150.000,00 → stipendije
76.882,10 → donacije fizičkim i pravnim osobama (obitelji i udruge)
45.836,36 → tiskanje, usluge za aktivnosti, kupovanja
21.111,46 → knjigovodstvene usluge, pošta, troškovi banke, materijali, telefona

– 81.225,66 → utrošen ostatak iz 2017.

 

Ako su koji brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: »Hajdete u miru, grijte se i sitite«, a ne dadnete im što je potrebno za tijelo, koja korist?
Jak 2,15