GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU ZAKLADE „MARIJA DE MATTIAS“ ZA 2017.

 

Adresa: Tuškanc 56, Zagreb
Osnovana: 2007.
Neprofitna organizacija, pravna osoba
Web: www.zaklada-mdm.hr
Mail: info@zaklada-mdm.hr
Mat. br.: 2266458
OIB: 61107208595
Tel. +385 1 4834 299
Mob. +385 99 4949 492
Izvještaj izradila: Milković, Ivanka s. Cecilija, voditeljica razvoja programa Zaklade

Misija

Projektima, programima i aktivnostima promicati humanitarno i socijalno djelovanje te se zauzimati za solidarnost, pravdu, ljubav i mir u društvu.

Vrijednosti i principi

Svoje djelovanje temelji na solidarnosti sa siromasima – prema karizmi Marije De Mattias, poštivanju ljudskog i kršćanskog dostojanstva svake osobe, promicanju odgovornosti za ‘uspostavu ljepšeg poretka stvari’.

Ciljevi

– poticanje građanstva na humanitarno djelovanje i socijalnu osjetljivost;
– pružanje potpore mladima u školovanju;
– organiziranje različitih preventivnih i socijalizacijskih programa za djecu, mlade, obitelji, starije, nemoćne i osobe s invaliditetom;
– podrška osobama s invaliditetom kroz jačanje socijalne integracije;
– poticanje umrežavanja socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.


UVOD

Protekla godina bila je u znaku obilježavanja 10. obljetnice osnutka Zaklade MDM. Plod istraživanje arhiva i koncepcija planova za Zakladu bio je jubilarni broj biltena „Bližnjemu ususret“. On je memorija desetogodišnjeg hoda Zaklade. Prikazuje njezin hod od prvih koraka do danas. Upoznaje čitatelje s njezinim strukturama, programima i projektima s pozitivnim učincima te oblicima suradnje i komunikacije s javnošću i pojedincima. U prvom dijelu je sažetak i kratki presjek događanja prikazanih u prva četiri broja Biltena, a u drugom dijelu predstavljeni su projekti pod naslovima koji objedinjuju njihov cjelokupni tijek provedbe. Uspostavljen je kontakt sa svim podupirateljima koji su na duži ili kraći period pomagali rad Zaklade u proteklom razdoblju. Tekst je pripremila voditeljica razvoja Zaklade Ivanka Milković, s. Cecilija.

Redoviti projekti kojima Zaklada ostvaruje svoje ciljeve su u potpunosti ostvareni. Započet je i novi projekt s područja psihosocijalne pomoći, edukacije i savjetovanja.

Aktivirana je stabilnija skupina od 15 volontera o čijem su djelovanju postavljeni ciljevi i moguće aktivnosti tijekom godine. Njihov entuzijazam obećava.

Zaklada je financijski stabilna. Tijekom godine aktivnostima i osobnim susretima senzibilizirala je potencijalne podupiratelje. Znatna financijska potpora grada Zagreba putem prijava na Javne natječaje za financiranje programa i projekata udruga iz područja socijalnog i humanitarnog značenja iz sredstava Proračuna za 2017. (Prevencija stresa..) te Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017.(Gozbe ljubavi i Promocija talenata..) uvelike je olakšao provedbu projekata i inicijativa Zaklade.


PROJEKTI

Svoje ciljeve Zaklada ostvaruje projektima i programima na području socijalnog i humanitarnog djelovanja. Veći dio raspoloživih sredstava fonda koristi za dodjelu stipendija studentima slabijeg socio-ekonomskog statusa koji studiraju na sveučilištima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. U 2017. Zaklada je stipendije dodijelila za 28 studenata – 12 studira u Hrvatskoj a 16 u BiH. Dodijeljena je i jednokratna pomoć za dvije studentici u BiH. Vidljiv je porast dodijeljenih stipendija u odnosu na prošlu godinu i znatan u odnosu na protekle godine.

Društvena i politička previranja u svijetu i Hrvatskoj utječu na stanja u obitelji, kako materijalna tako i duhovna. Materijalna i financijska jednokratna pomoć obitelji u stanju socijalno-zaštitne potrebe samo je kap u moru njenih potreba ali je važan izraz solidarnosti.

Zaklada je jednokratnu financijsku potporu u 2017. dala za 12 obitelji u svrhu poboljšanja kvalitete života (prehrane), 2 obitelji za poboljšanje kvalitete zdravlja i 8 obitelji za poboljšanje kvalitete uvjeta školovanja djece.

Mjesečnom potporom za smještaj u domu za starije i nemoćne Zaklada doprinosi kvaliteti života starije osobe.

Zaklada MDM sudjeluje u promicanju života kroz svoje humanitarne, edukativne, pastoralne, socijalne programe. Projekti su redovita aktivnost Zaklade, a u 2017. obilježeni su većom kreativnošću i uključenošću volontera.


GOZBA LJUBAVI

Tradicionalni (od 2001.) susreti s djecom i za djecu s teškoćama u razvoju u 2017., a u svrhu njihove socijalne integracije, održani su u Caritasov kući sv. Vinka Paulskog u Oborovu i u Caritasovoj Kući „Bl. Alojzija Stepinca“ u Brezovici pod geslom: „Nije važno činiti velika djela nego mala djela s velikim srcem“ (Majka Terezija).

U projekt je po prvi puta uključeno sudjelovanje studenata Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu.

Provedba ovog projekta doprinijela je većoj senzibilnosti javnosti za potrebe djece s teškoćama u razvoju i korak u odgoju djece bez razvojnih teškoća za poštivanje različitosti i prihvaćanje invaliditeta, promoviranje vrijednosti prijateljstva i solidarnosti te rušenje barijera u odnosu na invaliditet.


PROMOCIJA TALENATA OSOBA S INVALIDITETOM

U 2017. godini Zaklada MDM napravila je još jedan korak prema socijalnoj integraciji i jednakopravnosti osoba s invaliditetom.

Inicirala je pripremila, izdala i javnosti predstavila zbirke pjesama i tekstova dviju mladih osoba s invaliditetom.

Projekt je doprinos pravednijem društvu i poticaj osobama s invaliditetom da njihovi talenti mogu biti prepoznati. Promocije zbirki odjeknule su u javnosti vrlo pozitivno i po poruci autorica učvrstile istinske ljudske vrijednosti, posvjedočile da „postoji ono vrijedno nepokolebljivo svjedočenje jedinoga ispravnoga puta, ma koliko prezren i neatraktivan bio: turoban, taman, žalostan, bez označenih stajališta, s neizvjesnošću sutrašnjice“, kako je izrekao jedan od predstavljača, novinar Tomislav Šovagović.


BIBLIODRAMA

Zaklada provodi ovaj projekt s ciljem poboljšanja kvalitete života starijih osoba. Partner u projektu je Dom za starije i nemoćne „Centar“ u Klaićeva 10, Zagreb. Provodi se mjesečno na obje lokacije istog Doma – Kalićeva 10 i Crnatkova 14. Izvoditeljica projekta u 2017. bila je s. Mara Matijević, prof. njemačkog jezika i licencirana voditeljica bibliodrame.

Biblijske mjesečne teme bibliodrame otvarale su štićenicima Doma prostor za vedriji pogled na svoju životnu dob i kvalitetnije odnose unutar oblika zajedništva koje pruža ustanova Doma: liječenje nezadovoljstva; doživjeti se kao osoba; ljepota zahvalnosti, vjernosti, prijateljstva; Bog je pravičan, svaki mu je čovjek vrijedan, ‘istrošenog’ i onog punog snage nagrađuje ljubavlju; zahvalnost za vlastiti život, za Božju blizinu i njegovo ulaženje u našu stvarnost.

Metoda bibliodrame maksimalno uključuje sudionike, a u slučaju starije dobi primjenjuju se oblici interakcije primjereno njihovoj dobi: dijalog, prisjećanje životnih situacija, slaganje fotografija, moguće uživljavanje u pojedine uloge i sl.

U projektu sudjeluje oko 60 osoba na obje lokacije. Evaluacija je provođena nakon svakog susreta a napose u završnom susretu koje je ujedno sažetak svih dobivenih poruka bibliodrame kroz devet apsolviranih tema u 2017. godini.


TRIBINE I PSIHOSOCIJALNA POMOĆ

Ovim novim projektom s krovnom temom PREVENCIJA STRESA Zaklada MDM želi doprinijeti kvaliteti života osoba svih uzrasta kako bi po njihovom duhovnom i tjelesnom zdravlju, zdravom odnosu prema sebi i drugima mogli graditi kvalitetnije društvo, postići promjene u doživljavanju i ponašanju što smanjuje ili olakšava susretanje sa stresnim situacijama svakodnevice.

Održano je 9 (devet) Tribina koje uključuju informativno-edukativni dio i radionicu u kojoj se produbljuje i poosobljuje ista tema uz različite metode. Psihološke teme pomažu sudionicima prepoznati vlastitu nutarnju stvarnost i potrebu oslobađanja od stresnih situacija i od posljedica istih. Teme u 2017.: kako se osloboditi od straha; kako oprostiti sebi i drugima; umijeće komunikacije; ranjeno dijete u nama; emocionalna inteligencija; depresija, obrambeni mehanizmi; pobijediti gubitak; samopoštovanje-samopouzdanje.

Izvoditeljica projekta je s. Ankica Klepić, mr.sc.dipl teolog, duhovno – psihološki terapeut i licencirana voditeljica bibliodrame. Osim tribina, kao stručnjak daje mogućnost osobnih razgovora u svrhu definiranja osobnih poteškoća klijenata i pratnje na njihovu putu oslobađanja i nadilaženja nutarnjih opterećenja. Na mjesečnim tribinama prosječno je sudjelovalo do 30 osoba. Tijekom godine edukaciju je prošlo ukupno do 60 osoba. Pozitivni odjek i korisnost projekta traže njegov nastavak provedbe.


AKTIVNOSTI

Tijekom godine organiziraju se posjeti katoličkim župnim zajednicama s ciljem upoznavanja s djelovanjem Zaklade i mogućnošću uključivanja u broj podupiratelja. Posjećena je župa Bl. Alojzija Stepinca u Milanovcu kraj Virovitice, 2. travnja 2017.

U ovoj godini, radi pripreme biltena Zaklade „Bližnjemu ususret“ korišteni su druge mogućnosti za stvaranje stabilnosti fonda Zaklade. Pismena komunikacija s podupirateljima koji su „zaboravili“ Zakladu bila im je podsjetnika za obnovu uključenosti u djelovanje zaklade.

U svibnju 2017. održan je humanitarni koncert u korist Zaklade MDM. Koncert „Gaju u čast“, povodom 145. godišnjice smrti Ljudevita Gaja, ostvaren je u suradnji s Hrvatskom filharmonijom. Zaklada je uspješno odradila svoj logističko-tehnički dio pripreme koncerta zahvaljujući mladim volonterima, koji su bili sveprisutni u prostoru palače Narodnog doma gdje je održan.

Zaklada je sudjelovala na manifestaciji „Tjedan udruga“ od 24.-26. svibnja u organizaciji Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Na dodijeljenom štandu izložila je razne kreativne uratke iz radionice volontera Zaklade. Bila je to prilika za upoznavanje i povezivanje s drugim udrugama i zakladama s područja grada Zagreba.

Upravo na ovom susretu se osjetila potreba promotivnog letka koji bi ukratko prezentirao djelovanje Zaklade. Letak (trolist) je pripremljen i tiskan u listopadu 2017. Tiskane su i koverte s memorandumom Zaklade.

U ožujku 2017. poslan je tekst o podacima i programima Zaklade MDM za 5. izmijenjeno i dopunjeno izdanje Vodiča za starije građane grada Zagreba čija je izrada bila u tijeku.

Zaklada je u 2017. godini bila aktivna u medijima. U programu Radio Marije 29. travnja o zajednici Klanjateljica Krvi Kristove i Zakladi MDM govorila je s. Cecilija Milković, voditeljica razvoja programa Zaklade a gost je bio i stipendist Zaklade Petar Šarac, student mehatronike i robotike na Strojarskom fakultetu.

Pojedina događanja (promocije zbirki osoba s invaliditetom, Gozba ljubavi i Svečana akademija povodom 10. obljetnice osnutka) predstavljena su na Katoličkom radiju, Radio postaji „Mir Međugorje“ te Laudato televiziji.

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva organizirala je „Tjedan filantropije“ u Zadru na kojem je 2. listopada sudjelovala voditeljica razvoja programa, s. Cecilija Milković.


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017.

PRIHODI
Ukupno: 357.103,67 kn
216.931,83 → članarine i donacije fizičkih i pravnih osoba;
82.671,84 → od građana i kućanstva i prodaje kreativnih uradaka;
57.500,00 → iz Proračuna grada Zagreba;

RASHODI
ukupno: 328.022,63 kn
57.500,00 → 3 projekta putem Javnog poziva i natječaja grada Zagreba;
145.197,46 → stipendije i školarina;
43.850,00 → jednokratne pomoći obiteljima;
103.301,25 → manje donacije, udio za projekte, ured, banka, materijal, dokumentacija, usluge, knjigovodstvo, prom. mater. i dr.

RASPOLOŽIVO
ukupno: 35.673,92

 

Neka sveti Josip bude nad našim dobročiniteljima.
Imajmo vjere i molimo za njih.
Marija De Mattias

Ima ljudi koji imaju malo, a daju sve što imaju.
Takvi ljudi vjeruju u život i životno blago i njihove škrinje nikada nisu prazne.
Kahlil Gibran

Ako ne možete nahraniti stotinu ljudi, nahranite jednog čovjeka.
Majka Tereza